Bevilja, tilldela

Man beviljar endast sådant som någon ansökt om.

Svensk ordbok uttrycker sig så här: "bevilja: lämna sitt godkännande till viss (begärd) förmån; till exempel att (begärda) resurser får ställas till förfogande eller att (begärd) åtgärd får genomföras"

Priser av olika slag däremot delas ut, och mottagaren får eller tilldelas ett pris: Jorma Puranen tilldelades statens konstpris, inte "beviljades".

 

Källa: SO bevilja, SO tilldela

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.