Professor emeritus, biskop emeritus

Den akademiska titeln på en pensionerad professor är professor emeritus på svenska. I pluralis emeriti.

 

Tillägget emeritus används också i samband med kyrkliga titlar, till exempel kyrkoherde emeritus, domprost emeritus och biskop emeritus.

 

Emeritus används bara om en person som pensionerats från den aktuella tjänsten. En professor som byter tjänst behåller titeln professor, och en biskop som byter arbete kan kallas förre eller före detta biskop om man vill framhålla hens tidigare titel.

 

Emeritus används oberoende av kön. Skriv alltså inte "professor emerita" för en kvinnlig, pensionerad professor eller "biskop emerita" för en kvinnlig, pensionerad biskop.

 

Undvik att skriva "emeritusprofessor" och "emeritusbiskop" som är en direkt kopiering av finskans emeritusprofessori och emerituspiispa.

 

Uttalet är eme:ritus och eme:riti.

 

Källor: Svensk ordbok utgiven av Svenska AkademienSpråkrådet och Reuters ruta

 

Uppdaterad 16.4.2020

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.