Sammansättningar med chef

Sammansättningar med chef får ett foge-s: chefsläkare, chefstränare, chefssekreterare, chefsställning och så vidare.

De enda undantagen är chefredaktör och det finlandssvenska chefdirektör (som förstås med fördel kan ersättas med verkställande direktör, vd eller koncernchef).