Substantivet bry

Substantivet bry, bryet betyder besvär, bryderi, problem, ha bry med något.

Den längre formen huvudbry, som vi kombinerar med ge, förorsaka, vålla, torde dock vara vanligare: Det gav dem huvudbry.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.