Substantivet bry

Substantivet bry, bryet betyder besvär, bryderi, problem, ha bry med något.

Den längre formen huvudbry, som vi kombinerar med ge, förorsaka, vålla, torde dock vara vanligare: Det gav dem huvudbry.