Verb som inte kräver preposition

Vid verben be, erbjuda, fråga, föreslå, hälsa, lova, lära, meddela, rekommendera, svara och så vidare utelämnas prepositionen:

hälsa dem
därhemma
fråga henne
i morgon bitti
han lovade dem dyrt och heligt.

Vid ge, ringa, räcka, skicka, säga och visa är det ofta bättre att utelämna prepositionen:

han gav henne pengar i stället för presenter
räck mig
brickan
visa mig
hur jag skall hitta till Stora smedjan
skicka mig
ett sms.

Det är särskilt angeläget för mediejournalisterna att utelämna prepositionen vid verbet ge eftersom uttrycket börjar vara rätt sällsynt i dagens medierapportering.