Verb som inte kräver preposition

Vid verben be, erbjuda, fråga, föreslå, hälsa, lova, lära, meddela, rekommendera, svara och så vidare utelämnas prepositionen:

  • hälsa dem därhemma
  • fråga henne i morgon bitti
  • han lovade dem dyrt och heligt.


Vid ge, ringa, räcka, skicka, säga och visa är det ofta bättre att utelämna prepositionen:

  • han gav henne pengar i stället för presenter
  • räck mig brickan
  • visa mig hur jag skall hitta till Stora smedjan
  • skicka mig ett sms.


Det är särskilt angeläget för mediejournalisterna att utelämna prepositionen vid verbet ge eftersom uttrycket börjar vara rätt sällsynt i dagens medierapportering.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.