Turistfälla

Ordet turistfälla har en lite nedsättande och negativ klang, även om det verkar som om begreppet allt oftare används i betydelsen "populär turistort".

Svensk Ordbok skriver så här om turistfälla: turistattraktion (med omgivande inrättningar) med orimligt höga priser: mer okända sevärdheter bortom reseguidernas turistfällor (hist. sedan 1970-talet)

Använd alltså inte begreppet turistfälla i nyhetssammanhang om du egentligen endast avser ett populärt resmål.