Knapp, knappt, knappa

Knapp, knappt, knappa står för inte fullt, mindre än väntat och är synonymt med bara, endast: kjolen kostade knappt 20 euro och därför räckte hennes pengar också till en blus.

  • Programmet börjar om en knapp minut.
  • Filmen kommer hit om ett knappt år.
  • Vi har honom här om knappa två timmar.


Det går också bra att säga knappt en minut/knappt ett år/knappt två timmar.

 

Ekonomerna talar om knappa resurser och avser då att tillgången på mark, råvaror, pengar etcetera är begränsad.

 

Läs också språkrådet om ordet nästan.

 

Uppdaterat 15.12.2020: Länk tillagd.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.