Knapp, knappt, knappa

Knapp, knappt, knappa står för inte fullt, mindre än väntat och är synonymt med bara, endast: kjolen kostade knappt 20 euro och därför räckte hennes pengar också till en blus.

Ekonomerna talar om knappa resurser och avser då att tillgången på mark, råvaror, pengar etc. är begränsad.

Programmet börjar om en knapp minut.
Filmen kommer hit om ett knappt år.
Vi har honom här om knappa två timmar.

Det går också bra att säga knappt en minut/knappt ett år/knappt två timmar.

 

Läs också språkrådet om ordet nästan.

 

Uppdaterat 15.12.2020: Länk tillagd.