Nästan och knappt

Nästan betyder "bara något mindre än det aktuella värdet", medan knappt betyder "inte fullt så mycket" och anger ofta att den upp­givna mängden är mindre än väntat. Säg därför att katastrofen krävde nästan 100 000 liv, hon blev nästan 100 år. I sammanhang som de här passar inte knappt.


Rent språkligt är det lika riktigt att säga:

  1. Huset kostade knappt/knappa 500 000 euro. 
  2. Huset kostade nästan 500 000 euro.  


I det första fallet uttrycker vi att huspriset var lägre än vi hade väntat oss, i det andra fallet snarast att det var högre. När vi väljer mellan knappt och nästan signalerar vi samtidigt hur vi förhåller oss till det budskap vi förmedlar.


Läs mer om knappt i språkrådet Knapp, knappt och knappa.

 

Uppdaterat 10.11.2021

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.