Nästan

Nästan betyder nära och anger ofta att något är större än väntat. Säg därför att katastrofen krävde nästan 100 000 liv, hon blev nästan 100 år. I sammanhang som de här passar inte knappt.

Rent språkligt är det lika riktigt att säga:

  1. Huset kostade knappt/knappa 500 000 euro. 
  2. Huset kostade nästan 500 000 euro. 

I det första fallet uttrycker vi att huspriset var lägre än vi hade väntat oss, i det andra fallet snarast att det var högre. När vi väljer mellan knappt och nästan signalerar vi samtidigt hur vi förhåller oss till det budskap vi förmedlar.