Nästan

Nästan betyder nära och anger ofta att något är större än väntat. Säg därför att katastrofen krävde nästan 100 000 liv, hon blev nästan 100 år. I sammanhang som de här passar inte knappt.

Rent språkligt är det lika riktigt att säga:

  1. Huset kostade knappt/knappa 500 000 euro. 
  2. Huset kostade nästan 500 000 euro. 

I det första fallet uttrycker vi att huspriset var lägre än vi hade väntat oss, i det andra fallet snarast att det var högre. När vi väljer mellan knappt och nästan signalerar vi samtidigt hur vi förhåller oss till det budskap vi förmedlar.

 

Läs också språkrådet om ordet knapp.

 

Uppdaterat 15.12.2020: Länk tillagd.