Prioritera

Prioritera betyder att ge någon/något förtur: Samhället prioriterar äldreomsorgen framför biblioteken.

Undvik det finskinfluerade "priorisera".

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.