Prioritera

Prioritera betyder att ge någon/något förtur: Samhället prioriterar äldreomsorgen framför biblioteken.

Undvik det finskinfluerade "priorisera".