Metro, tunnelbana

Metro är namnet på tunnelbanan i Helsingfors och Paris. Ordet kan inte användas som en allmän beteckning för tunnelbanor i andra länder.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.