Att påtala är att kritisera

Påtala är ett ord vars exakta innebörd tycks vara oklar ibland. Det märks när man hör eller ser saker som "rektor NN påtalar att stora satsningar gjorts på skolbiblioteket" eller "politikerna påtalar behovet av fler poliser".

 

Påtala betyder att framhålla i klandrande syfte, det vill säga anmärka på eller kritisera. I exemplen ovan är det inte fråga om kritik mot någonting utan snarare någon som framhåller någonting. De korrekta alternativen kunde vara omtala eller påpeka.

 

Rekommendation: Kom ihåg att påtala betyder framhålla i klandrande syfte. Använd inte påtala i betydelsen omtala eller påpeka.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.