Sjukskötare

Den som har en sjukskötarexamen i Finland har yrkesbenämningen sjukskötare, oberoende av kön. Om det finns ett behov av att markera kön kan man använda adjektiven kvinnlig och manlig: kvinnlig sjukskötare, manlig sjukskötare.

 

Notera att i Sverige är yrkesbenämningen sjuksköterska oberoende av kön.

 

Skrivet 20.9.2018