Banda, band, bandning

Använd banda, spela in (på band), ta upp på band. Motsvarande substantiv är inspelningbandningbandupptagning.

Undvik "banda in", "inbanda" och "inbandning".

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.