Banda, band, bandning

Använd banda, spela in (på band), ta upp på band. Motsvarande substantiv är inspelningbandningbandupptagning.

Undvik "banda in", "inbanda" och "inbandning".