Jämt och jämnt

Förledet jäm- betyder lika som eller likadan som. Det heter jämbördig, jämställd, jämstor och jämstark. Det heter också att gå/vara i jämbredd med och att hoppa jämfota.

Jämn- som förled betyder att någonting är jämnt eller plant och att ojämnheter saknas. Gräsmattan är alldeles jämn.

Vissa ord förekommer med både jäm- och jämn- som förled: jämtjock och jämntjock, jämbred och jämnbred. Om två plankor är jämbreda är de sinsemellan lika breda. En planka är jämnbred när den är lika bred överallt.

Notera:
Ständigt och jämt och jämt och samt står vardera för alltid.
Nätt och jämnt, inte "just och just".
Eftersom de har svårt att dra jämnt är de jämt i luven på varandra.
Rösterna för och emot vägde jämnt.
Att hålla jämna steg med någon.
Att vara jämnt fördelad.
Att låta udda vara jämnt.
Ett tal går jämnt upp i ett annat eller är jämnt delbart med ett annat.
Därmed jämnt eller därmed basta!

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.