Legend och legendar

Legend är i första hand en sagoliknande berättelse av visst slag, men ordet kan även användas i utvidgad betydelse om personer som är föremål för mytbildning. En sådan berättelse, händelse eller person kan betraktas som legendarisk.

 

Legendar syftar på legendariska personer, speciellt i sportvärlden och ordet är i dag helt etablerat i svenskan. Trots att legend är vanligare i språkbruket går legendar utmärkt att använda. Fördelen med legendar är att det klargör att det är en människa som avses.

 

Källa: Språkrådets frågelåda

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.