Legend och legendar

Legend är i första hand en sagoliknande berättelse av visst slag, men ordet kan även användas i utvidgad betydelse om personer som är föremål för mytbildning. En sådan berättelse, händelse eller person kan betraktas som legendarisk.

 

Legendar syftar på legendariska personer, speciellt i sportvärlden och ordet är i dag helt etablerat i svenskan. Trots att legend är vanligare i språkbruket går legendar utmärkt att använda. Fördelen med legendar är att det klargör att det är en människa som avses.

 

Källa: Språkrådets frågelåda