Enkönat eller samkönat?

Ordet samkönad har med tiden blivit den klart vanligaste benämningen på parförhållanden mellan personer av samma kön: samkönat äktenskap, samkönat partnerskap, samkönat förhållande.


Trots att språkvården tidigare i första hand fört fram ordet enkönad i det här sammanhanget, dominerar samkönad i dag helt både i medierna och i den allmänna diskussionen kring vad vi ska kalla dessa parförhållanden. Det biologiskt mer korrekta enkönad har haft svårt att få fotfäste trots att det finns goda argument för att använda det. Man kan alltså skönja en liten konflikt här mellan fackspråkets syn på saken och allmänspråket och det verkliga bruket.
 

Mediespråkvården ger dock numera helt och hållet grönt ljus för samkönad och rekommendar det ordet i första hand.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.