Smittade

Undvik att tala om flera "smittor" när det handlar om samma virus eller sjukdom.

 

Skriv i stället till exempel:

  • x nya fall av coronaviruset
  • ytterligare x personer bekräftas smittade
  • x har påvisats smittade
  • x nya smittade
  • x fall av covid-19 har diagnostiserats

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.