Smittade

Undvik att tala om flera "smittor" när det handlar om samma virus eller sjukdom.

 

Skriv i stället till exempel:

– x nya fall av covid-19

– ytterligare x personer bekräftas smittade

– x har påvisats smittade

– x nya smittade

– x fall av covid-19 har diagnostiserats