Terrormisstänkt

Använd hellre det vanliga och korta ordet terrormisstänkt i stället för terroristmisstänkt.

 

Skriv däremot inte "terrorismmisstänkt". Ändelsen -ism är onödig och ordfogen med två m gör att ordet är svårt att uttala.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.