Terrormisstänkt

Använd hellre det vanliga och korta ordet terrormisstänkt i stället för terroristmisstänkt.

 

Skriv däremot inte "terrorismmisstänkt". Ändelsen -ism är onödig och ordfogen med två m gör att ordet är svårt att uttala.