Flykting, asylsökande, invandrare/utvandrare

Flykting: En utlänning som har orsak att befara förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åsikt. Även människor som flyr undan krig eller allmänt våld är flyktingar om de inte tryggt kan återvända till sitt hemland. En flykting är en person som har beviljats flyktingstatus.

Asylsökande: En person som ansöker om skydd och uppehållstillstånd i ett främmande land. En asylsökande får stanna i Finland om han eller hon är i behov av internationellt skydd eller skydd av humanitära skäl. Asylsökande är man så länge ens ärende inte är färdigbehandlat.

Utlänning: en person som inte är finländsk medborgare.

Invandrare/utvandrare: ett allmänt ord som omfattar alla personer som flyttar över ett lands gränser oberoende av orsak.

Källa: Finlands Röda Kors

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.