Samla in pengar

Använd gärna det svenska uttrycket samla in pengar (via donationer) för finskans varainhankinta och engelskans fundraising. Undvik gärna det finlandssvenska ”medelinsamling”.

Fundraising förekommer visserligen en hel del i olika svenska sammanhang både i Finland och i Sverige, men det kan med fördel varieras med det svenska uttrycket eftersom det är mer begripligt för alla.