Samla in pengar

Använd gärna det svenska uttrycket samla in pengar (via donationer) för finskans varainhankinta och engelskans fundraising. Undvik gärna det finlandssvenska ”medelinsamling”.

Fundraising förekommer visserligen en hel del i olika svenska sammanhang både i Finland och i Sverige, men det kan med fördel varieras med det svenska uttrycket eftersom det är mer begripligt för alla.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.