Injiceringsrum

Övervakade injiceringsrum eller injektionsrum är benämningar för platser där den som har ett missbruksproblem kan inta narkotika under övervakning av sjukvårdspersonal.

 

De här benämningarna är att föredra framför till exempel brukarrum och fixrum. Brukarrum bygger på ordet "brukare" som i sig är ett vagt och luddigt begrepp som gärna kan undvikas. Fixrum är för sin del ett lån från det danska fixerum. Ett problem med det ordet är att en fix i svenska har en annan stilnivå än i danskan – i svenskan är en fix ett vardagligt och slangartat ord, medan det danska fix används i allmänspråket.