Injiceringsrum

Övervakade injiceringsrum, injektionsrum eller drogrum är benämningar för platser där den som har ett missbruksproblem kan inta narkotika under övervakning av sjukvårdspersonal.

 

De här benämningarna är att föredra framför till exempel brukarrum och fixrum. Brukarrum bygger på ordet "brukare" som i sig är ett vagt och luddigt begrepp som gärna kan undvikas. Fixrum är för sin del ett lån från det danska fixerum. Ett problem med det ordet är att en fix i svenska har en annan stilnivå än i danskan – i svenskan är en fix ett vardagligt och slangartat ord, medan det danska fix används i allmänspråket.

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.