Vårflod och översvämningar

Det fenomen som uppträder varje år då snön smälter kallas vårfloden. Vårfloden kan i sin tur orsaka översvämning. Ibland kan ändå vårflod och översvämning vara helt synonyma.


Exempel: Den kalla natten har bromsat upp vårfloden i södra Österbotten. Inga värre översvämningar har inträffat under nattens och morgonens lopp trots att vårfloden väntades nå sin kulmen.

Betydligt ovanligare är vårflöde, men det används ibland som synonym för vårflod. Man kan däremot väl tala om flöde: åarna flödar eller svämmar över sina bräddar, höga flöden i samband med vårfloden.

 

Vårflod betyder enligt Nationalencyklopedin "högvattenflöde i samband med snösmältningen på våren".

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.