Tala, prata

Tala är synonymt med hålla tal, yttra sig, ta till orda, recitera, diskutera, föreläsa.

Prata är synonymt med (sam)språka, (sam)tala, resonera, pladdra.

 

Man talar om sin sorg, man talar med någon om en viktig sak, man talar inför publik, man talar engelska och man talar dialekt. Man pratar inte ett språk. Pratar gör man i telefon och vid kaffebordet.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.