Tala, prata

Tala är synonymt med hålla tal, yttra sig, ta till orda, recitera, diskutera, föreläsa.

Prata är synonymt med (sam)språka, (sam)tala, resonera, pladdra.

 

Man talar om sin sorg, man talar med någon om en viktig sak, man talar inför publik, man talar engelska och man talar dialekt. Man pratar inte ett språk. Pratar gör man i telefon och vid kaffebordet.