Ebolavirus och marburgvirus

Två virus som tillhör familjen fivolavirus och båda orsakar så kallad hemorragisk feber med stor dödlighet är ebolaviruset och marburgviruset. Ebolaviruset har fått sitt namn efter den afrikanska floden Ebola medan marburgviruset har fått sitt efter den tyska staden Marburg där laboratoriepersonal hörde till de först insjuknade.

 

Sammansättningar med namnen skrivs med gemen begynnelsebokstav: ebolavirus, marburgfeber.