Ebolavirus och marburgvirus

Två virus som tillhör familjen fivolavirus och båda orsakar så kallad hemorragisk feber med stor dödlighet är ebolaviruset och marburgviruset. Ebolaviruset har fått sitt namn efter den afrikanska floden Ebola medan marburgviruset har fått sitt efter den tyska staden Marburg där laboratoriepersonal hörde till de först insjuknade.

 

Sammansättningar med namnen skrivs med gemen begynnelsebokstav: ebolavirus, marburgfeber.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.