Ändra och förändra

Uttryck som "vädret ändrar" och "situationen ändrar" är inte korrekt svenska. Det bör i stället heta: vädret förändras och blir varmare om några dagar; situationen förändras radikalt.

 

Ändra och förändra är verb som alltid måste stå med objekt: ändra en träff, förändra utseende.

 

Om det inte finns någon aktör, alltså någon som är den som ändrar eller förändrar något, så använder man den passiva formen förändras: samhället har förändrats.

 

Skillnaden i betydelse mellan att ändra och förändra är liten och verben uppfattas oftast som synonyma: ändra ett redan fattat beslut, förändra vår vardag.

 

Ändra innehåller ändå ofta ett visst mått av aktivt handlande: ändra en text, ändra ett straff, medan förändra står för en mer eller mindre passiv eller långsam förvandling: förändra bilden av något.

 

Exempel från Svenska Yle: 

  • Pentti Arajärvi: "Allt förändrades på en gång när Tarja blev president"
  • Mobilen förändrar vårt läsande
  • Handelsgillets starka man ändrar åsikt
  • Fabriksuddsplanen i Hangö ändrades på fel sätt
  • Kyrkslätt fick ändra på undervisningen efter kritik från Regionförvaltningsverket
  • SDP säger ja till brådskande ändring av grundlagen
  • Efter bottennappet lovar sportchefen förändring

 

Källor: Svensk ordbok, Reuters ruta: Ändra och förändras

Uppdaterad 28.9.2018

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.