Ska eller skall?

Numera är formen ska stilistiskt neutral och används i lagtext, så skriv gärna ska i stället för skall.


Läs vidare i Språkrådets Frågelåda.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.