Ska eller skall?

Numera är formen ska stilistiskt neutral och används i lagtext, så skriv gärna ska i stället för skall.


Läs vidare i Språkrådets Frågelåda.