Överfört ska det vara räddningsplanka

Blanda inte mellan orden planka och plank.

 

En räddningsplanka (inte "räddningsplank") är ett flytande föremål som någon som förlist kan klamra sig fast vid för att undvika drunkning. Ordet kan också användas överfört i betydelsen "sista möjliga medel för att lösa en besvärlig situation".

 

Så här alltså: "Enligt Wahlroos är inte keynesianska ideer någon räddningsplanka för krisande länder.