Överfört ska det vara räddningsplanka

Blanda inte mellan orden planka och plank.

 

En räddningsplanka (inte "räddningsplank") är ett flytande föremål som någon som förlist kan klamra sig fast vid för att undvika drunkning. Ordet kan också användas överfört i betydelsen "sista möjliga medel för att lösa en besvärlig situation".

 

Så här alltså: "Enligt Wahlroos är inte keynesianska ideer någon räddningsplanka för krisande länder.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.