Part, partner

Förväxla inte orden part (avtalspart, förhandlingspart, part i målet) och partner (affärspartner, danspartner, samarbetspartner).

Observera böjningen:
en part, parten, flera parter, parterna
en partner, partnern, flera partner, partnerna