Part, partner

Förväxla inte orden part (avtalspart, förhandlingspart, part i målet) och partner (affärspartner, danspartner, samarbetspartner).

 

Observera böjningen:
en part, parten, flera parter, parterna
en partner, partnern, flera partner, partnerna

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.