Komma till skada

Uttrycket 'komma till skada' är inte oriktigt. Variera i alla fall gärna med det kortare och koncisare skadas:

Bilen fick plåtskador men inga personer skadades.