Komma till skada

Uttrycket "komma till skada" är inte oriktigt. Variera i alla fall gärna med det kortare och koncisare skadas:

Bilen fick plåtskador men inga personer skadades.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.