Ett trauma

Trauma är ett ett-ord och böjs alltså ett trauma, traumat, flera trauman. Man lider alltså inte av "traumor"!

Trauma används vanligen i betydelsen svår psykisk påfrestning av chock, sorg eller dylikt men kan också (speciellt i medicinska sammanhang) avse en skada eller ett sår som uppkommit genom yttre våld.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.