Ett trauma

Trauma är ett ett-ord och böjs alltså ett trauma, traumat, flera trauman. Man lider alltså inte av "traumor"!

Trauma används vanligen i betydelsen svår psykisk påfrestning av chock, sorg eller dylikt men kan också (speciellt i medicinska sammanhang) avse en skada eller ett sår som uppkommit genom yttre våld.