Olika slag av anställningar

Anställa, på finska ottaa palvelukseen
Vara anställd/ha anställning, olla jonkun palveluksessa/olla työsuhteessa
Anställningsförhållande, työsuhde

Notera: arbetsförhållanden, och då uttryckligen i pluralis, står för arbetsmiljö.

Vara fast anställd/ha fast anställning, vakituinen työsuhde
Vara anställd på viss tid/ha en visstidsanställning/ha en tidsbunden anställning, määräaikainen työsuhde
Länkade visstidsanställningar/en länk av visstidsanställningar talar man om när visstidsanställningarna upprepas, ketjuuttaminen

Projektjobb, korttidsjobb, korta jobb, vikariat eller det talspråkliga snuttjobb (fi. pätkätyö) är alla visstidsanställningar.

Notera: Man vikarierar för någon.

De självanställda, itseään työllistävät, står för personer som har blivit självständiga företagare, ibland mot sin vilja. Det kan handla om datakonsulter, översättare etc. som arbetar på frilansbasis med att göra det jobb som de tidigare gjorde som fast anställda.

Antalet anställda, henkilökunnan määrä