Trumf och triumf

Trumf och triumf ska inte sammanblandas:

Trumfkort heter det. Trumfen är den färg i kortspel som tar över andra, eller bildligt kan man sitta med trumf på hand.

Triumf däremot är lysande framgång, seger.