Trumf och triumf

Trumf och triumf ska inte sammanblandas:

 

Trumfkort heter det. Trumfen är den färg i kortspel som tar över andra, eller bildligt kan man sitta med trumf på hand.

 

Triumf däremot är lysande framgång, seger.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.