Syndabock, syndare

Blanda inte orden syndabock och syndare med varandra: Den som gör något fel är en syndare, den skyldige eller någonting liknande. Syndabock blir däremot den som får bära skulden för något som andra är skyldiga till.

 

Ordet syndabock har sitt ursprung i Bibeln, där det sägs att Moses bror Aron på den stora försoningsdagen ska lägga sina händer på en bock och bekänna Israels folks synder. Bocken ska sedan bära med sig alla synderna ut i öknen och befria folket från dem.

 

I modern tid kan man tala om att någon söker en syndabock för att kunna bortförklara egna misstag eller att man har utsett exempelvis invandrarna till syndabock i stället för att se på de problem som är gemensamma för alla.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.