Skyddsrum

Ett skyddsrum (väestönsuoja) är specialbyggt för att ge skydd mot sådant som strålning, giftiga ämnen, bränder, rasmassor från hus och tryckvågor från bomber.

Eftersom skyddsrum ska skydda mot annat än bombanfall är "bombskydd" inte en lämplig benämning. Ordet har också en vardaglig prägel.

Bombskydd kan däremot användas till exempel om det som (den svenska) polisens bombtekniker arbetar med.

Exempel:

  • Nationella bombskyddet arbetar för högtryck.


Befolkningsskydd (väestönsuojelu) har en mer omfattande betydelse och syftar framför allt på organiseringen av de åtgärder myndigheterna vidtar för att skydda medborgarna i krissituationer.


Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.