Kontorsprylar – pärmar

Hålslag
Mapp, gummibandsmapp/snoddmapp och hängmapp
Pärm eller ringpärm
Tidskriftssamlare
Blankettlåda
Cirkulationspåse eller cirkulationskuvert

Mapparna är tunna och påminner om en ficka. Om de är försedda med gummiband vid hörnen kallas de gummibandsmappar eller snoddmappar. Hängmapparna har man hängande i en låda.

Pärmarna ställs i rader i hyllan. De är stadiga med en fästmekanism inuti. I pärmarna har man också register och mellanblad. Pärmarna kan märkas med text skriven på plastremsor. Texten skriver man med en märkmaskin eller präglingsapparat.

För att göra hål i papper behövs ett hålslag. Resterna som samlas i hålslaget brukar bland annat kallas konfetti, städersketårar, stansavfall, hålslagsrester.

Tidskrifter, prospekt och broschyrer samlas lämpligen i en tidskriftssamlare. Det cirkulerande materialet på arbetsplatsen skickas runt i cirkulationspåsar eller cirkulationskuvert försedda med mottagarens namn. Cirkulationspåsarna placeras i inkorgar eller brevkorgar som ofta har formen av blankettlådor. Vid behov kan de staplas på varandra.

Källa: Språkbruk 4/2003

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.