Inslag

Tala om inslag, tv-inslag eller radioinslag när du avser ett program som på finska kallas insertti.

 

På svenska finns inget sådant ord som "insert", inte ens i SAOL.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.