Inslag

Tala om inslag, tv-inslag eller radioinslag när du avser ett program som på finska kallas insertti.

 

På svenska finns inget sådant ord som "insert", inte ens i SAOL.