Vaccinmotståndare

Vaccinering debatteras av och till flitigt. Man kan tala om vaccinmotståndare, vaccinkritiker, vaccinvägrare och kanske till och med vaccinaktivister.

 

Men det är viktigt att uppmärksamma att vägrare är ett mer laddat ord än till exempel motståndare och kritiker även om gränsen är luddig. En intervjuad person som själv kallar sig vaccinvägrare måste förstås få göra det. Man talar ju även om vapenvägrare, röstvägrare och matvägrare.

 

Vaccinationerna är frivilliga i Finland och därför kan vägrare i detta sammanhang ge en onödigt svartvit bild av någon som är kritisk eller ifrågasättande till vacciner.

 

Vaccin är bildat av det latinska namnet på ko, vacca. Ordet har sitt ursprung i att en brittisk läkare 1796 kom på att man kunde spruta in en dos kokoppor i människan för att göra denna immun mot smittkoppor. Ordet uttalas /vaksi:n/ och böjs enligt SAOL antingen vaccinet, flera vaccin eller vaccinen, flera vacciner. Vaccinet är ändå otvivelaktigt den vanligaste formen.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.