Ålderdomliga ord

Skriv dessutom, inte "därtill"

  • Dessutom har de tolv hästar.


Skriv , inte "erhålla" 

  • Hon fick pris för sin genialitet.


Skriv framför, före, i stället för, inte "framom"

  • Han valde Stockholm stället för Helsingfors.


Skriv sköta, ha hand om, ansvara för, inte "handha"

  • De sköter krav och betalningspåminnelser.     


Skriv ställa in, inte "inhibera"

  • Det sena flyget från Vasa ställdes in.