Ålderdomliga ord

Skriv dessutom
       inte "därtill"
       Dessutom har de tolv hästar.

Skriv                                      
       inte "erhålla" 
       Hon fick pris för sin genialitet.

Skriv framför, före, i stället för     
       inte "framom"
       Han valde Stockholm i stället för Helsingfors.

Skriv sköta, ha hand om, ansvara för
        inte "handha"
        De sköter krav och betalningspåminnelser.       

Skriv ställa in
       inte "inhibera"
       Det sena flyget från Vasa ställdes in.