Dopning

Använd den svenska formen dopning. Observera att sammansättningar med dopning får ett foge-s: dopningsfall, dopningstest, dopningsmedel och så vidare.