Tågsträcka, tåglinje och järnvägssträcka

Ibland ser man att ordet tågbana används synonymt med järnväg. Även om ingen större risk finns för sammanblandning med tågbanor av märkena Brio och Märklin är det tydligare att använda ord som järnväg, tågsträcka, tåglinje, järnvägssträcka.

 

Enligt Svensk ordbok betyder järnväg spårbundet system för (längre) transporter av gods eller passagerare (jämför spårväg, tunnelbana). Järnväg kan också användas mer konkret om själva banan: järnvägen går rakt genom samhället, och om företag som driver sådan trafik: hon är anställd vid järnvägen. 

Exempel:
  • Lojo önskar snabbjärnväg. (i stället för "snabb tågbana")
  • Banarbetena mellan Helsingfors och Åbo är avslutade. (i stället för: "reparationsarbetena på tågbanan")
  • Landskapen i östra Finland vill ha en ny tågsträcka
  • Alberga och Esbo centrum ligger längs järnvägen.
  • Gångtunneln under järnvägen renoveras.

Källor: Mediespråksgruppen i Sverige, SAOLSvensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.