Hamna

Hamna betyder dels råka komma (till) och stanna (i), dels råka in (i):

 

  • Jag körde fel och hamnade i Kotka i stället för i Kouvola.
  • Det måste ha berott på att jag hade hamnat i fel fil i något skede.
  • Lyckligtvis hamnade jag inte i svårigheter på grund av mitt misstag.


Observera att hamna här kombineras med prepositionerna och i, inte "till": han hamnade på Åland, jag hamnade i Kotka.

 

Hamna ska inte användas med att-sats ("hamna att göra något"). Säg i stället till exempel bli tvungen att, få lov att. Man kan heller inte "hamna ut för" något, utan man råkar ut för något.

 

Rekommendation: Använd hamna i dess rätta betydelse, det vill säga råka komma till en plats eller råka i en situation. Använd inte hamna i betydelsen bli tvungen att göra något eller råka ut för något.

 

Uppdaterat 9.12.2020

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.