Rom, romska och romani

En rom, flera romer och uttalas med långt å-ljud /rå:m/, /rå:mer/. Adjektivet är romsk /rå:msk/.

Romernas språk kallas för romani chib ("romskt språk"), men även för romani, romanes och romska. Romani uttalas /råm´ani/ eller /rå´mani/ enligt SAOL. Svensk ordbok ger också uttalet med o-ljud: /rom´ani/.

Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik, Språkrådet, använder numera främst benämningen romska om språket. Uttalet är /rå:mska/.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.