Diskutera, diskussion om, prata om

Blanda inte diskutera, föra en diskussion om och prata om med varandra.

 

Exempel:
– Justitieministrarna diskuterade också datakriminaliteten och det straffrättsliga samarbetet ... (inte "diskutera om").

– Justitieministrarna förde också en diskussion om datakriminaliteten och om det straffrättsliga samarbetet ...