Diskutera, diskussion om, prata om

Blanda inte diskutera, föra en diskussion om och prata om med varandra.

 

Exempel:

  • Justitieministrarna diskuterade också datakriminaliteten och det straffrättsliga samarbetet ... (inte "diskutera om").
  • Justitieministrarna förde också en diskussion om datakriminaliteten och om det straffrättsliga samarbetet ...

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.