Amma eller dia?

Kan man säga att barnet ammar? Heter det inte diar?

Ja, man kan säga barnet ammar.

 

Verbet dia betydde ursprungligen bara få di. Men det kom ganska snart att även användas om att ge di. Den dubbla betydelsen hos dia är allmänt accepterad. Eftersom dia nästan enbart används om djur, ställer den sällan till med några tolkningsproblem.

Jämför följande satser: Kalvarna diar fortfarande. Kattmamman låg i solen och diade sina ungar.

 

Verbet amma däremot betyder enligt ordböckerna bara ge di. Men som vi vet används det också om det som barnet gör. Ordboksredaktörer och språkvårdare accepterar inte det lika lätt som den dubbla betydelsen hos dia. Anledningen är säkerligen att amma nästan enbart används om människor. Här kan det lättare uppstå förvirring.

Exempel:

  • Hanna ammar fortfarande. Är det mamman eller barnet som är Hanna?
  • Min flicka ammade bara en månad. Menar man att flickan som barn inte ammades mer än en månad eller var det som vuxen, som mor, som hon inte gav sitt barn di mer än en månad?


Men för det mesta är det inget problem, och det är därför språkbruket har uppstått.
Vi bör acceptera amma i betydelsen få di när det inte finns risk för missförstånd.

Källa: Språkrådets Frågelåda

 

Uppdaterad 20.2.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.