Evangelikalism

Evangelikalismen är en radikal rörelse inom protestantisk kristendom.

 

Evangelisk och evangelikalistisk är alltså inte synonyma begrepp.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.