Prov

I betydelsen "att fastställa en viss kunskaps- eller färdighetsnivå" ska prov böjas:

ett prov, provet, flera prov, proven.

Exempel: Lärdomsprov (inte "lärdomsprover") blir del av yrkesutbildningen.

 

Om man avser "föremål eller liten mängd av något som tagits från större mängd för undersökning" kan man välja mellan två alternativ i flertal:
ett prov
, provet, flera prov eller prover, proven eller proverna

Exempel: Vid ett sådant besök tas också blodprover och EKG.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.