Bry sig, bry sig om

Bry sig står för att lägga sig i, befatta sig med.

 

I den här betydelsen förekommer bry sig oftast i nekande sammanhang: ingen tycks bry sig, hon trodde inte att någon skulle bry sig, folk har varken tid eller lust att bry sig. 

 

Bry kan också ha betydelsen störa, oroa. Uttrycket står då med personobjekt och orsakssubjekt: De ostädade rummen brydde henne.

 

Bry i betydelsen anstränga sig har vi i uttryck som bry sin hjärna, bry sitt huvud, bry sina tankar

 

Bry sig om står för fästa avseende vid, oroa sig för, bekymra sig över. Det kan användas i både nekande och jakande satser: ungdomarna bryr sig inte om politik, på sistone har han börjat bry sig om sina barn. 

 

Obs! Använd inte prepositionen i med uttrycket bry sig

 

Verbet bry böjs:
Bry, bryr, brydde, brytt


Se också Mikael Reuter: Bry sig (om)

 

Uppdaterad 26.7.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.