Streck och sträck

Ett streck är en uppritad, kort linje: ett pennstreck, en streckkod, en strecktecknad gubbe. Strecken på en kompass kallar vi väderstreck. Vidare kan streck stå för snöre, rep: ett klädstreck. Dessutom talar vi om pojkstreck, skurkstreck och tjuvstreck. Vi böjer strecka, streckade, streckat.

Både ett sträck och en sträcka hör ihop med att sträcka. Sträcka böjs sträckte, sträckt.

 • Sträckan mellan Helsingfors och Åbo är cirka 170 km.
 • Man kan ibland få syn på fågelsträck och ryttare som rider i sporrsträck.
 • Sträcksim är ett populärt simsätt.
 • Att hålla någon på sträckbänken betyder att låta personen vänta på besked.
 • I ett sträck betyder utan avbrott.


Notera:

 • Att dra ett streck över någonting står för att glömma och förlåta.
 • Att vara ett streck i räkningen innebär en oväntad besvikelse.
 • Hålla streck betyder både att hålla kursen och att stämma överens med sanningen.
 • Man streckar för viktiga avsnitt i en text. När man streckar under gör man det med korta streck. Om man markerar ett stycke med en heldragen linje säger man att man stryker under.
 • Hon läste hela boken i ett sträck och när hon fann något intressant ritade hon ett streck i marginalen.
 • Att sträcka en muskel eller en sena gör vanligen ont.
 • Att sträcka på sig eller att sträcka på benen är skönt när man har suttit stilla länge.
 • Att sträcka sig så långt som till att göra något betyder att man i viss mån måste övervinna sig själv för att göra någonting.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.