Streck och sträck

Ett streck är en uppritad, kort linje: ett pennstreck, en streckkod, en strecktecknad gubbe. Strecken på en kompass kallar vi väderstreck. Vidare kan streck stå för snöre, rep: ett klädstreck. Dessutom talar vi om pojkstreck, skurkstreck och tjuvstreck. Vi böjer strecka, streckade, streckat.

Både ett sträck och en sträcka hör ihop med att sträcka. Sträcka böjs sträckte, sträckt.

Sträckan mellan Helsingfors och Åbo är cirka 170 km.
Man kan ibland få syn på fågelsträck och ryttare som rider i sporrsträck.
Sträcksim är ett populärt simsätt.
Att hålla någon på sträckbänken betyder att låta personen vänta på besked.
I ett sträck betyder utan avbrott.

Notera:

Att dra ett streck över någonting står för att glömma och förlåta.
Att vara ett streck i räkningen innebär en oväntad besvikelse.
Hålla streck betyder både att hålla kursen och att stämma överens med sanningen.
Man streckar för viktiga avsnitt i en text. När man streckar under gör man det med korta streck. Om man markerar ett stycke med en heldragen linje säger man att man stryker under.

Hon läste hela boken i ett sträck och när hon fann något intressant ritade hon ett streck i marginalen.
Att sträcka en muskel eller en sena gör vanligen ont.
Att sträcka på sig eller att sträcka på benen är skönt när man har suttit stilla länge.
Att sträcka sig så långt som till att göra något betyder att man i viss mån måste övervinna sig själv för att göra någonting.