Hysa, inhysa, husera

Det finns en viss skillnad mellan hysa och inhysa. I fall då det handlar om en mer tillfällig inkvartering rekommenderas i första hand inhysa (eller hysa in): De gästande idrottsmännen var inhysta i ortens skola.

Det enkla hysa har grundbetydelsen "ha boende hos sig" (vilket också kan vara relativt tillfälligt), men används även med innebörden "ha plats för": Lokalen hyser 150 personer. Dessutom kan man hysa misstankar, planer med mera.

Husera har av tradition en lite mer negativ klang. Enligt SAOL är innebörden "härja, hålla till, vistas". Men enligt Mikael Reuter har den negativa innebörden försvagats under de senaste årtiondena. Var ändå lite försiktiga med hur ni använder ordet eftersom det kan finnas en del läsare som uppfattar ordet som negativt. Märk också att man i dag både kan husera någonstans och husera någon, alltså som synonym till hysa, inhysa.

Källa: Reuters rutor, Frågelådan