Ombyggnad, renovering, sanering

Ombyggnad (perusparannus på finska) avser en genomgripande renovering och förbättring av hus eller bostäder, på det sätt att de blir bättre (modernare, mer funktionella) än när de var nya.

 

Ombyggnad används också för radikala vägförbättringar, till exempel genom olika terrasseringar eller förstärkningsarbeten. Vill man beskriva mindre förbättringar av vägar och gator (på grund av tjälskador, hål och dylikt) passar reparera och reparation bra.

 

(Grundläggande) renovering eller reparation (peruskorjaus på finska) innebär att bostaden sätts i det skick som den hade som ny; det är alltså inte fråga om att bygga om bostaden. På finska talar man ofta om tehdä remontti när den här typen av renovering avses.

 

Restaurering (entisöinti, restaurointi på finska) används när man pietetsfullt försöker sätta ett gammalt hus i dess ursprungliga skick (eller det skick det var i vid en viss tidpunkt). Förutom hus och hem restaureras landskap som sjöar, parker, ängs-, hag- och våtmarker, urskogar.

 

Sanering (saneeraus på finska) används vanligtvis om hela bostadsmiljöer och avser mera än bara renovering eller ombyggnad: man sanerar inte bara väggar, golv och tak utan också verksamheten och funktionen, genom att till exempel rusta upp förslummade områden. Också nedsmutsade stränder eller andra områden saneras, liksom ekonomier i kris.

 

Undvik de missvisande översättningslånen "grundförbättring", "grundrenovering" och "grundreparation" om ni inte uttryckligen avser förbättring eller reparation av grunden.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.